Zaznacz stronę

Iustitia est voluntas ius suum cuique tribuendi.

Wszczęcie postępowania możliwe jest na dwa sposoby, tj.:

1. Drogą elektroniczną poprzez złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z załączonym wydrukiem z systemu teleinformatycznego (komornik dokonuje wówczas weryfikacji tego dokumentu z dokumentem znajdującym się w systemie teleinformatycznym), albo

2. W sposób tradycyjny poprzez doręczenie komornikowi sądowemu oryginału tytułu wykonawczego wraz z wypełnionym wnioskiem o wszczęcie egzekucji (wzory wniosków do pobrania poniżej).